СЪОБЩЕНИЯ

Уважаеми родители,

Предоставяме Ви информация за ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР,

които при необходимост могат да подкрепят педагогическите специалисти в работата им с децата и техните родители, както следва:

Център за социална рехабилитация и интеграция (Елена Варимезова-Лумбева – директор; тел.0554 4 60 32);

Център за обществена подкрепа (Нана Скачкова – директор; тел. 0554 4 22 95);

Кабинет за социална превенция към МКБППМН (Велина Георгиева – секретар на Комисията; тел. 0554 2 93 67).