СПРАВКА- ГРУПИ

Справка

     за броя на местата в Детска градина “Обзорче”, община Несебър

        за учебната 2018– 2019 година 

            ГРУПИ                              КАПАЦИТЕТ                          СВОБОДНИ МЕСТА

Яслена                                                   20                                                    4

Първа                                                     25                                                    4

Втора                                                      25                                                    2

3 Подготвителна                                     25                                                     1

4 Подготвителна                                     25                                                     5