ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Списък на членовете на обществения съвет към детска градина “Обзорче”

  1. Красимира Тодорова Тодорова- Представител на финансиращия орган- общ. Несебър
  2. Атанаска Петрова Белчинова- Председател
  3. Дорияна Младенова Митева- Протоколчик
  4. Дарина Тихомирова Тодорова- Член
  5. Таня Кирилова Янчева- Член
  6. Виолета Стаматова Тодорова- Давидова- резерва
  7. Веселка Иванова Перчемлиева- резерва