СПРАВКА- ГРУПИ

Изх. № 125/ 14. 09. 2017 г.

Справка

     за броя на местата в Детска градина „Обзорче“, община Несебър

       към 15. 09. 2017 г. 

            ГРУПИ за уч. 2017/2018г.          КАПАЦИТЕТ                СВОБОДНИ МЕСТА

Яслена                                                   20                                                    2

Първа                                                     25                                                    7

Втора                                                      25                                                    5

3 Подготвителна                                     25                                                    5

4 Подготвителна                                     25                                                    7

 Изх. № 14./15. 11. 2017 г.

Справка

за броя на местата в Детска градина „Обзорче“ гр. Обзор, община  Несебър

към 15. 11. 2017 г.

ГРУПИ за уч. 2017/ 2018 г.                КАПАЦИТЕТ                    СВОБОДНИ МЕСТА

Яслена                                                     20                                               0

Първа                                                       25                                               5

Втора                                                       25                                                3

3 Подготвителна                                       25                                                6

4 Подготвителна                                       25                                                8